Reiki - REIKI-MASÁŽE

0919 287 658   |   hcernecka@gmail.com
Prejsť na obsah
reiki

REIKI – kozmická energia ktorá lieči

Japonské slovo REIKI znamená všetko zahrňujúcu a všetkým prenikajúcu životnú silu. V písme kany sa skladá z dvoch znakov rei a ki, ktoré ju definujú ako univerzálneho, transcendentálneho ducha, tajomnú silu, podstatu bytia. Ki samo vyjadruje životnú silu. Je príbuzné s čchi známou z čínskej akupunktúry a so svetlom gnózy kresťanských mystikov.

REIKI je obľúbenou prírodnou liečebnou metódou, ktorú objavil Dr. MikaoUsui v starých tibetských spisoch. Pred 2000 rokmi Ján Krstiteľ, osamelý prorok v púšti, sprostredkoval ľudstvu zasvätenie vodou. Jeho zmyslom bolo očistiť fyzické telo človeka a pripraviť ho na učenie, ktoré mu mohli otvoriť vyššie vibračné energie.

Duchovná veda učí, že človek sa nemôže naplniť DUCHOM, kým voda neočistila jeho telo a oheň jeho vedomie. Iba ten si sprítomní kozmické vedomie, kto si očistí telo a naplní svoje vedomie pravdou a láskou. A práve REIKI je zasvätením ohňom.
Paula Horanová

Táto energia pritom nie je ani pozitívna, ani negatívna, je schopná prechádzať naším telom a mobilizovať naše vlastné schopnosti samoliečenia.

Týmto spôsobom môžeme pomôcť nášmu telu „opravovať“ poruchy, ktoré v priebehu života vznikli. Väčšina ľudí má v súčasnej dobe práve tejto energie málo a nie je schopná samočinne pracovať na svojom uzdravení.

REIKI  ponúka možnosť využiť práve túto energiu na uzdravenie samého seba a svojich blízkych, alebo môže aspoň napomôcť pri uzdravovaní ako podporná metóda.

Keď sa povie REIKI, väčšina ľudí si predstaví liečenie pomocou prikladania rúk. Nie je to však úplne pravda. Pri liečení pomocou REIKI netreba ruky bezprostredne prikladať na telo, dokonca možno pôsobiť aj na diaľku.

Výhodou je, že REIKI nevyužíva bioenergiu liečiteľa. Ten pri procese liečenia pôsobí len ako kanál, cez ktorý energia prechádza. Vďaka tomu nedochádza k vyčerpaniu liečiteľa a ani k tomu, aby sa preniesli zdravotné problémy z liečiteľa na klienta a opačne. Ten, kto pracoval s bioenergiou určite potvrdí, že práve ochrana seba samého je pri tejto práci asi to najdôležitejšie. Pri práci s REIKI je liečiteľ automaticky chránený a neprenáša na seba problémy svojich klientov.

Po naladení prvého stupňa je každý schopný sprostredkovať prísun energie sebe samému ako aj ostatným, ktorý sú v jeho bezprostrednej blízkosti. Toto naladenie významne dvíha osobné vibrácie toho, kto s energiou REIKI pracuje, zlepšuje intuíciu a zároveň spúšťa očistný proces, ktorý prebieha tak na telesnej, ako aj na emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovni. Následkom zvýšeného prísunu životnej sily sa telo začína zbavovať toxínov, uložených v organizme.

Tento očistný proces môže niekedy prechodne vyvolať nepríjemné pocity, ako sú napríklad bolesti hlavy, hnačka, tmavší moč, páchnuci pot vyrážka a pod. Z duševnej stránky sú to najmä zmeny nálady, ktoré sú vyvolané uvoľňovaním blokád  hlboko uviaznutých na emočných a mentálnych úrovniach. Často sa na povrch vyplavujú staré spomienky, ktoré boli často už len v oblasti podvedomia. Očistný proces trvá individuálne podľa životného štýlu klienta. Samotnej očiste napomáha zvýšený príjem tekutín a telesná aktivita.

REIKI privádza univerzálnu životnú silu priamo do jemnohmotných energetických polí človeka. Keď sa ňou nabijú, nadobudnú vnútornú rovnováhu a poriadok. Nevyváženosť v jemnohmotnom tele a v čakrách blokuje prílev životnej sily, tak že nemôže prenikať do ľudského tela ani na fyzickej, psychickej a duchovnej úrovni. Životná sila môže bez prekážok prúdiť do tela iba cez dokonale zharmonizované čakry. Potom  vyživuje celého človeka a lieči na všetkých úrovniach nášho bytia – emocionálne, psychicky, duchovne  a robí nás celistvými. Čím otvorenejšie sú kanály –čakry univerzálnej životnej sily v tele, tým ľahšie sa dokáže zbaviť telo jedov. Znečistenie alebo nerovnováha čakier sa môže prejaviť ako letargia, únava, výrazné bloky v tvorivých činnostiach a zábrany v prijímaní toho, čo by sme chceli. Ak máme naopak čakry čisté a harmonické, sme otvorení prirodzenému toku energie, novým nápadom, šťastným zhodám okolností a vôbec príjemným zážitkom.

Energia REIKI sa nevysiela ale nasáva kanálmi – čakrami , môžeme teda povedať, že sa vstrebáva. Pri liečení pomocou REIKI prijíma každý človek do seba toľko životnej energie, koľko práve potrebuje, aby sa energia zablokovaná v jeho fyzickom alebo energetickom tele uvoľnila, oživila alebo premenila. Čiže človek nasaje presne toľko energie, koľko v danej chvíli potrebuje a tá sa v jeho tele umiestni tam, kde je potrebná. Kanály- čakry  sú iba ako nádoba. Človek si z nej načerpá toľko energie, koľko potrebuje na energetickú rovnováhu na všetkých úrovniach svojho života. Výsledky liečenia energiou REIKI nie sú vždy priamo viditeľné.

REIKI pôsobí na každého človeka inak. Liečenie pomocou REIKI podporuje energetickú rovnováhu, tvorivosť, uvoľňuje potlačené pocity, zbavuje stresu, odstraňuje príčiny chorôb, posilňuje životnú silu, rozširuje vedomie. Energia REIKI očisťuje, prečisťuje a lieči. Prvým predpokladom k uzdraveniu je túžba po zdraví – chorý si musí uzdravenie naozaj želať a o vyliečenie aj poprosiť . Iba tak sa jeho život zmení. Bez súhlasu liečiteľ nemôže konať.

Energiou REIKI môžete nabiť a očistiť všetky možné predmety a objekty.  Zvyšuje účinnosť liekov a výživnú hodnotu všetkých jedál.

!!! LIEČENIE REIKI NENAHRÁDZA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ A LEKÁRSKE OŠETRENIE !!!

Cenník


Konzultácia
(rozhovor, vyšetrenie, návrh vhodnej terapie a podporných prostriedkov)
max 60 min | 25,00 €

Harmonizácia čakier kyvadlom
osobne | 10,00 €
na diaľku | 15,00 €

Harmonizácia čakier, čistenie čakier, skrátená terapia REIKI
60 min | 25,00 €

Harmonizácia čakier, čistenie čakier, celotelová terapia REIKI
max 120 min | 45,00 €

Harmonizácia priestorov
energetická očista priestoru
30 min | 15,00 €
Pri väčších priestoroch 1 miestnosť | 10,00 €

Harmonizácia vody, liekov, minerálov, predmetov
1 ks | 3,00 €

Akútne liečenie
(bolesť, kĺby, rany)
5,00 €

Liečenie na diaľku
20-30 min | 20,00 €

Čakrová masáž chodidiel šungitom (obsidiánom)
30 min | 15,00 €
60 min | 25,00 €

Energetická očista tela vydymovaním | 10,00 €

Energetická očista tela balík (harmonizácia čakier, vydymovanie, konzultácia)
60 min | 35,00 €
Návrat na obsah