Kontakt - REIKI-MASÁŽE

0919 287 658   |   hcernecka@gmail.com
Prejsť na obsah
kontakt

R E I K I - M A S Á Ž E

Na Troskách Banská Bystrica

0919 287 658
hcernecka@gmail.com
www.reiki-masaze.sk

OPÄŤ OTVORENÉ!!!
Milí klienti od 19.04.2021 po zrušení Covid19 opatrení mám opäť otvorené.
Teším sa na vás.

P O N D E L O K
10:00
-
18:00
iba na objednávky
U T O R O K
10:00
-
18:00
iba na objednávky
S T R E D A
10:00
-
18:00
iba na objednávky
Š T V R T O K
10:00
-
18:00
iba na objednávky
P I A T O K
10:00
-
18:00
iba na objednávky
S O B O T A
zatvorené
N E D E Ľ A
zatvorené
Návrat na obsah